Smart City Accident Prevention

Detecteer en analyseer drukke verkeersstromen in stadscentra met geavanceerde technologieën om ongelukken te voorkomen en te werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling.
Duurtijd: case afhankelijk
Prijs (excl. BTW): op aanvraag
Aantal personen: nvt

Over Smart City Accident Prevention

Onze steden blijven groeien. Meer zelfs: tegen 2050 zal 68% van de wereldpopulatie in steden wonen. De nood aan efficiënte stadsdistributie neemt dan ook proportioneel toe. Het in kaart brengen en begrijpen van verkeersstromen is daarom een essentieel onderdeel van slim en toekomstbesteding stadsbeheer.

Met Smart City Accident Prevention zetten we geavanceerde technologieën in om drukke verkeersstromen in stedelijke centra te herkennen en analyseren. Daarmee krijg je inzicht in de huidige situatie, maar kan je ook toekomstige trends voorspellen en strategieën ontwikkelen die het aantal voertuigen in het stadscentrum verminderen en situaties met bijna-ongevallen voorkomen.

Wat mag je verwachten?

We zetten een brede waaier aan slimme technologie in om de verkeersstromen in jouw stad te capteren. Zo helpt AI ons om voertuigtypes (vrachtwagens, bestelwagens, bakfietsen, …) te herkennen, verwerken we de camerabeelden met Computer Vision, en leest OCR-technologie de opschriften op voertuigen, zodat we beroepscategorieën in kaart kunnen brengen.

De roadmap

  • We beginnen met het installeren van high-definition camera’s op strategische locaties om een volledig beeld te krijgen van de verkeersstromen.
  • De camera’s capteren continu beelden voor real-time monitoring en historische data-analyse.
  • Voertuigen worden geïndexeerd op basis van type en opschriften.
  • We passen machine learning-algoritmen toe om trends te identificeren en gedetailleerde rapporten te genereren over de meest voorkomende voertuigen en hun bewegingspatronen.
  • Op basis van de analyses doen we aanbevelingen om verkeersstromen te verminderen en de efficiëntie van stadsdistributie te verbeteren.

Het resultaat

Dankzij Smart City Accident Prevention kan je:

  • het meest voorkomende type voertuig identificeren;
  • verkeersstromen analyseren en optimaliseren;
  • strategieën ontwikkelen om voertuigkilometers te verminderen;
  • meer inzichten krijgen in het voorkomen van ongevallen en zwakke weggebruikers beter beschermen;
  • bijdragen aan een duurzame stadsontwikkeling.

Met deze oplossing zetten steden een grote stap in de richting van een toekomst waarin verkeersstromen slim worden beheerd, met als einddoel een leefbare en duurzame stad, voor bewoners én bezoekers.

Het doelpubliek

Smart City Accident Prevention is waardevol voor steden en gemeenten die op zoek zijn naar manieren om de verkeersdrukte te verminderen, de leefbaarheid van hun stad te verbeteren, en toekomstbestendige plannen te ontwikkelen.

Ook voor logistieke bedrijven die betrokken zijn bij stadsdistributie en behoefte hebben aan efficiënte routes en strategieën om hun logistieke operaties te optimaliseren, biedt deze oplossing meerwaarde.

Contacteer Johan

Verstuur het formulier hieronder of boek een korte intro call met Johan.

Let's talk!

Johan staat klaar om je te ontmoeten.
Xylos AI Event

Masterclass Prompting

09/10/2024

Leer je hoe je effectieve prompts opstelt met genAI-tools als ChatGPT of Copilot. 

Met een keynote van VRT NWS-journalist Tim Verheyden duiken we in de uitdagingen van deze technologie.