Sustainability

Ons team is de basis waarop we onze organisatie bouwen.

Xylos 💛 z’n medewerkers

Mensen zijn een essentieel onderdeel van ons verhaal. We streven naar een inclusieve werkomgeving, niet alleen gebaseerd op persoonlijke waarden, maar ook op de overtuiging dat diversiteit ons als bedrijf sterker maakt.

De Xylos waarden – Diversiteit, Respect, Innovatie, Visie en Entrepreneurship – en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de VN inspireren ons om het in de toekomst nog beter te doen.

Xylos 💚 onze planeet

Ecologie wordt steeds belangrijker in de IT-industrie, en we beseffen dat we daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. We volgen de mantra ‘Reduce, reuse, recycle’, niet alleen als het gaat om de IT-oplossingen van onze klanten, maar ook intern. We zijn zeker niet perfect. Maar geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de VN denken we actief na over milieuvriendelijke alternatieven.

We moedigen onze collega’s, partners en klanten aan om met ons mee te denken, en tijd en middelen te investeren om het in de toekomst nog beter te doen.

Reduce. Reuse. Recycle.
We streven naar duurzame langetermijnrelaties met onze partners.

Xylos 🩷 z'n partners

Een Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) dat voor ons bijzonder belangrijk is, is het Partnership Doel. Onze partners zijn een essentieel onderdeel van ons verhaal. Door nauw samen te werken met onze leveranciers, bieden we onze klanten oplossingen op maat, en elimineren we bijvoorbeeld onnodige add-ons die extra verbruik creëren.

Samen met onze partners zoeken we naar de meest duurzame alternatieven en de best mogelijke oplossingen. Alleen door samen te werken, boeken we echte vooruitgang.

Alles wat je moet weten
over duurzame IT

Duurzame of sustainable IT is de integratie van milieuvriendelijke praktijken en technologieën. Het omvat energie-efficiënte hardware, vermindering van elektronisch afval, virtualisatie, cloud computing en energiebeheer, gericht op het verminderen van de impact van IT-activiteiten op het milieu. Door duurzame IT in te zetten, helpen organisaties niet alleen het milieu te beschermen, maar verbeteren ze ook de operationele efficiëntie en verlagen ze de kosten.

IT-bedrijven kunnen met verschillende maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid:

 • Energie-efficiëntie: Kies energie-efficiënte hardware en gebruik oplossingen voor energiebeheer.
 • Vermindering van elektronisch afval: Implementeer recyclingprogramma’s en stimuleer een verantwoorde verwijdering van elektronisch afval.
 • Duurzaam inkopen: Kies voor leveranciers en producten die prioriteit geven aan duurzaamheid.
 • Groen beleid: Ontwikkel en implementeer een duurzaamheidsbeleid binnen de organisatie.
 • Opleiding van medewerkers: Train medewerkers over het belang van duurzaamheid en stimuleer groene praktijken.
 • Virtualisatie en werken op afstand: Maak gebruik van virtualisatietechnologieën en stimuleer werken op afstand om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Duurzame IT-oplossingen bieden verschillende voordelen:

 • Kostenbesparingen: Minder energieverbruik kan leiden tot aanzienlijke besparingen op je energierekening.
 • Betere reputatie: Bedrijven die duurzame praktijken toepassen, worden vaak gunstiger bekeken door klanten en andere stakeholders.
 • Operationele efficiëntie: Energie-efficiënte hardware en cloud-oplossingen kunnen de prestaties en betrouwbaarheid verbeteren.
 • Compliance: Voldoe aan milieuregelgeving en voorkom boetes.
 • Medewerkerstevredenheid: Veel medewerkers zijn er trots op te werken voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.
 • Verminderde CO2-voetafdruk: Verminder de impact van het bedrijf op de klimaatverandering.

Green IT verwijst naar het gebruik van computers en informatietechnologiebronnen op een milieuvriendelijke manier. Het gaat om de implementatie van praktijken en technologieën die het energieverbruik verminderen, afval minimaliseren en de impact van IT-activiteiten op het milieu verkleinen.

 • Minder stroom verbruiken, waardoor de energierekening daalt.
 • De levensduur van hardware verlengen: Het implementeren van duurzaamheidspraktijken resulteert vaak in hardware die langer meegaat.
 • Beter gebruik van bronnen: Dankzij virtualisatie en cloud computing kunnen bedrijven hun resources beter gebruiken.
 • Beter imago: Duurzaamheid kan het imago van een bedrijf verbeteren, waardoor het aantrekkelijker wordt voor klanten en partners.
 • Innovatie: Duurzame praktijken leiden vaak tot innovatieve oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen opleveren.
 • Initiële kosten: De overgang naar energie-efficiënte hardware of hernieuwbare energie kan aanzienlijke aanloopkosten met zich meebrengen.
 • Technische complexiteit: Het implementeren van innovatieve technologieën zoals virtualisatie of cloud computing kan technisch complex zijn.
 • Verouderde systemen: Verouderde systemen zijn mogelijk niet compatibel met nieuwere, duurzamere technologieën.
 • Gebrek aan expertise: Een organisatie heeft mogelijk niet de kennis of vaardigheden in huis die nodig zijn om duurzame praktijken te implementeren.
 • Weerstand tegen verandering: Medewerkers en management kunnen zich verzetten tegen het veranderen van gevestigde praktijken.
 • Huidige praktijken beoordelen: Consultants kunnen audits uitvoeren van de huidige IT-praktijken om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.
 • Expertise bieden: Consultants hebben vaak gespecialiseerde kennis van duurzame praktijken en kunnen de juiste technologieën en oplossingen aanbevelen.
 • Strategie ontwikkelen: Ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van een uitgebreide duurzaamheidsstrategie die is afgestemd op de doelen van het bedrijf.
 • Ondersteuning bij implementatie: Consultants kunnen helpen bij de implementatie van duurzame technologieën en praktijken.
 • Monitoring en optimalisatie: Na de implementatie kunnen consultants helpen bij het monitoren van systemen en optimalisaties voorstellen voor meer duurzaamheid.

Er zijn een paar belangrijke stappen die je kan nemen om elektronisch afval te verminderen:

 • Verlengde levenscyclus: Verleng de levensduur van hardware door regelmatig onderhoud en upgrades.
 • Recyclingprogramma’s: Implementeer programma’s om oude elektronische apparatuur te recyclen.
 • Inruilprogramma’s: Bied inruilprogramma’s aan waarmee klanten oude apparatuur kunnen inruilen voor nieuwere, efficiëntere modellen.
 • Duurzaam ontwerp: Ontwerp modulaire producten die gemakkelijk te repareren zijn om hun levensduur te verlengen.
 • Consumentenvoorlichting: Consumenten informeren over hoe ze elektronische producten op een verantwoorde manier kunnen weggooien.

Elektronisch afval, of e-waste, heeft verschillende schadelijke effecten op het milieu:

 • Giftige stoffen: E-waste bevat vaak gevaarlijke stoffen zoals lood, kwik en cadmium, die kunnen lekken in bodem en water, wat risico’s oplevert voor de menselijke gezondheid en ecosystemen.
 • Uitputting van hulpbronnen: De productie van elektronische goederen verbruikt waardevolle hulpbronnen zoals metalen en mineralen. Onjuiste verwijdering van e-afval betekent dat deze materialen niet worden teruggewonnen en hergebruikt, wat leidt tot snellere uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
 • Energieverbruik: Voor de verwerking en recycling van e-waste is energie nodig, wat bijdraagt aan de koolstofuitstoot als de energie niet afkomstig is van hernieuwbare energie.
 • Luchtvervuiling: Bij het verbranden van e-waste kunnen schadelijke chemicaliën vrijkomen in de lucht, wat bijdraagt aan luchtvervuiling en klimaatverandering.

Duurzame praktijken in IT omvatten:

 • Energiezuinige hardware: Gebruik hardware die minder energie verbruikt.
 • Virtualisatie: Meerdere virtuele servers draaien op een enkele fysieke server om het gebruik van bronnen te optimaliseren.
 • Cloud Computing: Clouddiensten gebruiken om de behoefte aan fysieke infrastructuur te verminderen.
 • Recycleren en beheren van elektronisch afval: Recycleringsprogramma’s implementeren en e-waste op de juiste manier afvoeren.
 • Telewerk: Medewerkers op afstand laten werken om de uitstoot van woon-werkverkeer te verminderen.
 • Duurzaam inkopen: Leveranciers en producten selecteren die prioriteit geven aan duurzaamheid.
 • Energie-optimalisatie: AI kan het energieverbruik in datacenters en gebouwen optimaliseren door patronen te analyseren en aanpassingen te doen.
 • Predictive Maintenance: AI kan voorspellen wanneer apparatuur onderhoud nodig heeft, waardoor er minder energie wordt verspild door inefficiënte werking.
 • Slimme netwerken: AI kan worden gebruikt in elektriciteitsnetten om de energiedistributie te optimaliseren en verliezen te beperken.
 • Optimalisatie van de supply chain: AI kan toeleveringsketens optimaliseren om transportemissies te verminderen.
 • Afvalvermindering: AI kan helpen afval efficiënter te sorteren en te recycleren.