AI als concurrentievoordeel – De strafste inzichten uit ons AI-event

AI inzetten in je bedrijf? Dat kan je een stevig streepje voor geven op de concurrentie. Daar hangt ook een flinke ‘maar’ aan vast: alleen als je eindgebruikers weten waarom en hoe ze de beschikbare AI-tools best inzetten. Dat was alvast de conclusie van ons recente AI-event in de Sint-Pietersabdij in Gent. Hoe we daartoe kwamen en welke takeaways we nog hebben onthouden? We delen graag onze belangrijkste inzichten.

Geen skills, geen succes

Van Tom Van’t veld, AI Adoption Expert bij Xylos, leerden we dat AI helemaal niet nieuw is. Integendeel – het begrip werd al geïntroduceerd in de jaren zestig. Wel nieuw en bezig aan een steile opmars is generative AI, een subdomein met toepassingen als ChatGPT, Copilot, Gemini, Midjourney of Sora.

Tom deelde verschillende bedenkingen die hij heeft rond het gebruik van generative AI op de werkvloer. De belangrijkste, dat waren deze:

  • Uit studies blijkt dat mensen de capaciteiten van AI nog niet juist inschatten. Als ze de tools te veel vertrouwen, daalt hun aandacht voor fouten en is de output ondermaats.
  • Wees bedachtzaam met de data die je deelt met chatbots als ChatGPT. Jouw informatie wordt immers gebruikt om de AI-modellen verder te trainen. Al zijn daar wel oplossingen voor (opt-out bij ChatGPT of een bedrijfsaccount voor Copilot).
  • Prompten (een goede vraag stellen) blijft een belangrijke skill om een relevant antwoord of juiste reactie terug te krijgen van AI-tools.

Met andere woorden: het potentieel van generative AI-tools op de werkvloer is énorm, maar alleen als je ze op de juiste manier gebruikt. De user adoption van toepassingen als Copilot voor Microsoft 365 zal dus pas succesvol zijn als je de eindgebruikers traint. Alleen zo zal jouw investering in deze tools enerzijds, maar ook het veilig en kritisch gebruik ervan anderzijds, je organisatie op de lange termijn een concurrentievoordeel bieden.

 

Fake is the new normal

Nick De Mey, oprichter van Inholo en expert in het ontmaskeren van AI-genereerde beelden, belichtte tijdens zijn sessie enkele korte en lange termijnproblemen die hem zorgen baren. Want hij mag dan wel pro-AI zijn, toch ziet hij welke impact fake beelden kunnen hebben op de overheid, bedrijven en individuen.

We zien vandaag dat apps om beelden te manipuleren voor iedereen beschikbaar zijn. Het gebruik sijpelde bijvoorbeeld al door tot in de politiek en oorlogsverslaggeving – domeinen waar het onderscheid tussen feit en fictie hyperbelangrijk is. Maar ook bedrijven worden tegenwoordig geconfronteerd met de schaduwkant van AI. Denk maar aan valse verzekeringsclaims met gemanipuleerde beelden van schade of het genereren van valse identiteitsdocumenten. Werkt jouw organisatie met geautomatiseerde processen waarin foto’s of identiteitsdocumenten een rol spelen? Dan ben je best extra waakzaam voor wanpraktijken.

De tools worden dus steeds straffer, en dat aan een razend tempo. Hoe ga je daar in een bedrijfscontext mee om? Hoever mag je marketingteam gaan, en wat doe je als HR-departement als iemand foto’s op een CV vervalst? Nick gaf ons veel stof tot nadenken.

De conclusie: we hebben niet alleen nood aan duidelijke richtlijnen en wetgeving. Ook een collectief bewustzijn en de juiste skills om kritisch om te gaan met visuele informatie blijven cruciaal.

 

AI en het Chantal-effect

Als tech optimist gelooft Xylos Sales & Marketing Lead Pieter Ardinois dat AI je bedrijf flink wat concurrentievoordeel kan opleveren, bijvoorbeeld met productiviteitswinst. Toch voegde hij een belangrijke kanttekening toe tijdens zijn sessie: dat kan alleen als je eindgebruikers erin slagen om AI te snappen.

Om dat concept toe te lichten, verwees Pieter naar Chantal, de VRT-reeks over de kleinste en meest westelijke politiezone van ons land. Ook al werk je niet bij de politie en kom je uit het andere uiterste van België: de situaties zijn herkenbaar, we begrijpen de dynamieken die spelen. Het Chantal-effect is dus: iedereen snápt het en is er vertrouwd mee.

Zo zou het ook moeten gaan met de AI-tools: als we niet weten hoe en waarvoor we ze moeten gebruiken, dan kunnen we ze niet juist en efficiënt inzetten, noch in ons eigen voordeel, noch in dat van de organisatie.

En dan wordt AI echt gevaarlijk. Het zorgt er in dat geval namelijk voor dat je achterop raakt ten opzichte van je concurrenten die AI wél begrijpen en effectief inzetten. Ten tweede ben je veel kwetsbaarder voor AI-gedreven phishing of andere criminele praktijken – je weet immers niet waarop je moet letten. Het laatste gevaar: ondoordacht gebruik van AI-tools zorgt er gegarandeerd voor dat eindgebruikers onbewust gevoelige bedrijfsdata verspreiden.

Bij Xylos is het Chantal-effect intussen in volle gang: we testen AI-tools uit en passen ze toe, ontdekken proefondvervindelijk wat wel en niet werkt, en raken zo meer en meer vertrouwd met de technologie.

Meer weten over hoe jij AI-tools doordacht introduceert en implementeert in jouw organisatie? We gaan graag met jou in gesprek.

Laten we het hebben over je volgende project.

Team Xylos is klaar om je te ontmoeten!

Andere interessante verhalen

Algemeen

Stoom je data klaar voor Copilot voor Microsoft 365

Algemeen

M365 Copilot Ontdekkingstocht - week 4: Deep Dive in PowerPoint

Algemeen

Hoe dicht je de digitale efficiëntiekloof?

Learning Solutions

Xylos lanceert OASE+ 

Algemeen

AI als tweesnijdend zwaard

Algemeen

M365 Copilot Ontdekkingstocht - week 3: Deep dive in Word