Computer vision en OCR

Om de nauwkeurigheid van de productieworkflow te verhogen, zetten we bij Impextraco AI-gedreven Azure applicaties in.

De uitdaging

Hoe kunnen we onze nauwkeurigheid, efficiëntie en traceerbaarheid in de productieworkflow verbeteren? Met deze vraag van Impextraco, producent van additieven en ingrediënten voor veevoeder, gingen we aan de slag.

Het antwoord lag bij OCR en computer vision: daarmee kunnen we menselijke fouten tot een minimum beperken en de naleving van productienormen garanderen. Een belangrijke vereiste: de naadloze integratie met bestaande MES-, SharePoint- en SAP-systemen van het bedrijf moest worden gegarandeerd.

De oplossing

We ontwikkelden een mobiele toepassing waarmee medewerkers van Impextraco labels kunnen worden gescand. Dankzij een koppeling tussen Azure Web Services en Azure Computer Vision wordt de tekst op het label meteen gevalideerd op basis van de achterliggende systemen. Daardoor vermijden we manuele tussenstappen en risico’s op fouten.

Deze Intelligent Label Verification Web Application oplossing gebruikt Azure Vision AI voor geautomatiseerde beeldherkenning.

Het resultaat

Het resultaat van deze AI-gedreven oplossing mag er zijn: Impextraco ervaart minder fouten en vermijdt dubbel werk door het wegvallen van handmatige labelverificatie. Dat zorgt op termijn voor kostenbesparing. Tegelijk vindt er een procesoptimalisatie plaats: ze creëren waardevolle inzichten voor het verbeteren van processen door etiketafwijkingen te loggen en rapporteren.

Onze schaalbare en robuuste applicatie voldoet aan de behoeften van Impextraco en integreert naadloos met hun huidige systemen.

Deel deze AI-case

Laten we het hebben over je volgende project.

Team Xylos is klaar om je te ontmoeten!

Andere interessante AI-cases

Bedrijfschatbot in Teams met Power Automate

Text-to-speech oplossing