Xylos opleidingen – Bijzondere voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden van Xylos maken integraal deel uit van deze bijzondere voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na de aangegeven datum op de factuur.

BTW

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw.

Facturatie

Voor trainingsopdrachten van een halve dag hanteren we een forfaitaire prijs gebaseerd op de dagprijs. Voor trainingsopdrachten van een dag, of méér dan een halve en minder dan een volledige dag betaal je de dagprijs.

Prestaties in regie en/of op uurbasis

Bij prestaties in regie en/of op uurbasis op verplaatsing rekenen we een minimum van 4 uur aan.

Verplaatsingskosten België

Verplaatsingskosten zijn inbegrepen in de prijs van de opleiding.

Als de locatie meer dan 120 kilometer van Xylos Antwerpen verwijderd is, rekenen we een verplaatsingsvergoeding van € 0.4/km aan voor de afstand tussen locatie en vestiging Xylos, heen en terug.

Internationale opdrachten

Voor verplaatsingskosten in functie van opdrachten in het buitenland die met de auto gebeuren en waar de afstand meer dan 120 km bedraagt, rekenen we tarieven aan per begonnen uur (verplaatsingen te rekenen vanaf een kantoor van Xylos):

 • € 75,00 op weekdagen
 • € 110,00 op zaterdagen
 • € 150,00 op zon- en feestdagen

Als de verplaatsing naar het buitenland niet met de auto gebeurt, rekenen we het volgende aan:

 • Alle reële kosten gelinkt aan de verplaatsing (bijvoorbeeld treinticket, vliegtuigticket)
 • Effectieve reistijd. De effectieve reistijd start
  • vanaf de aankomst in een Belgisch treinstation of de aankomst in een Belgische luchthaven (2 uur voor vertrek vlucht) en loopt tot aankomst in het hotel of bij de buitenlandse locatie van een klant;
  • vanaf vertrek uit het hotel of bij de buitenlandse locatie van een klant en loopt tot aankomst in een Belgisch treinstation of aankomst in een Belgische luchthaven.

Overnachting

Als een overnachting noodzakelijk is, rekenen we bovenop de verplaatsingskost ook de effectieve hotelkosten (inclusief ontbijt) door aan de klant, evenals een extra vergoeding van € 125,00 per overnachting. Xylos pleegt daarover overleg met de klant en streeft steeds naar een gezonde kostenbeheersing volgens het principe van een ‘goede huisvader’.

Annuleringsvoorwaarden

Schriftelijk bevestigde data annuleren of verplaatsen we slechts éénmalig kosteloos uiterlijk 15 werkdagen voor de start van de eerste prestatie. In geval van annulering of verplaatsing tussen 10 en 15 werkdagen voor de start van de eerste prestatie factureren we 50% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering of verplaatsing minder dan 10 werkdagen voor de start van de eerste prestatie is het volledige bedrag verschuldigd.

Bestelling

Een bestelling zal Xylos slechts binden als ze schriftelijk wordt bevestigd aan de hand van:

 • Bevestiging per mail met correcte facturatiegegevens en eventueel bestelbonnummer van de klant;
 • Officiële bestelbon verzonden per mail;
 • Ondertekend teruggezonden samenwerkingsvoorstel met correcte facturatiegegevens ingevuld op de daarop aangeduide plaats.

Bij de planning houden we rekening met alle bekende elementen. De door Xylos voorgestelde datum is van indicatieve aard en zal Xylos niet binden.

Prijsherziening

Voor onze diensten is een prijsherziening mogelijk als de diensten over meerdere kalenderjaren worden verleend.

Infrastructuur

Voor klassikale opleidingen die in de lokalen van de klant plaatsvinden, voorziet de klant minimaal volgende infrastructuur:

 • Een pc per deelnemer, met de installatie van de juiste versie en taal van de software;
 • Een pc voor de lesgever met wifi en toegang tot de nodige applicaties;
 • Beamer;
 • Een whiteboard of flipchart.

Voor demo’s voorziet de klant minimaal volgende infrastructuur:

 • Een pc voor de lesgever met wifi en toegang tot de nodige applicaties;
 • Beamer;

Online training/webinars

Omwille van copyright is het niet toegestaan om online training/webinars op te nemen, tenzij uitdrukkelijke goedkeuring van Xylos. Het maximum toegelaten deelnemers per online training is 15 personen. Voor webinars wordt het aantal personen vastgelegd in samenspraak met Xylos. Deze personen zijn allen medewerker van het bedrijf waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd.

Change Management

Onder Change Management vallen alle afwijkingen die zich opdringen tijdens de uitvoering van een project en die niet op voorhand werden voorzien. Elke change kan een impact hebben op de planning en het budget van het project. Elke change mag pas worden uitgevoerd na bespreking en met toestemming van de klant. Change wordt uitgevoerd in regie en gefactureerd tegen met de klant overeengekomen tarieven.

Geldigheidsduur offerte

Een offerte is geldig tot 14 dagen na offertedatum.

Bijzondere omstandigheden

Bij ziekte of afwezigheid van de trainer doen we het maximum om voor vervanging te zorgen. Xylos is echter niet verantwoordelijk als daardoor de training niet kan doorgaan.

Bij omstandigheden die beletten dat de trainer toegang heeft tot de externe locatie (zoals onder andere in het geval van stakingen op locatie van de klant) zal Xylos de dagprijs aanrekenen.

Specifieke voorwaarden voor de standaard klassikale en online trainings

Deze prijs is gebaseerd op volgende parameters:

 • Maximum aantal deelnemers: 12 (met uitzondering van Power Automate: maximum 6 deelnemers)
 • Inhoud: standaardinhoud en duur zoals weergegeven op de website.
 • Opleiding op PC (Windows), geen Mac

Stuur een mail naar saleslearning@xylos.com voor een offerte bij afwijkende inhoud, deelnemers, duur, operating systeem, …