Computer vision voor Impextraco

De uitdaging Hoe kunnen we onze nauwkeurigheid, efficiëntie en traceerbaarheid in de productieworkflow verbeteren? Met deze vraag van Impextraco, producent van additieven en ingrediënten voor veevoeder, gingen we aan de slag. Het antwoord lag bij OCR en computer vision: daarmee kunnen we menselijke fouten tot een minimum beperken en de naleving van productienormen garanderen. Een […]